Wednesday, May 29, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันโปรดเกล้าฯ“รองรอย”เป็นเลขา สมช.

  โปรดเกล้าฯ“รองรอย”เป็นเลขา สมช.

  โปรดเกล้าฯ“พล.ต.อ.รอย”นั่งเลขา สมช.แล้ว เทียบเท่าปลัดกระทรวง ซี 11 ตามมติ ครม.อันเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำ

  วันที่ 21 มีนาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
  พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567  ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2567 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรี

  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เทียบเท่าปลัดกระทรวง ซี 11 ตามมติ ครม.อันเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำ

  ประวัติ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ เกิดวันที่ 6 ส.ค. 2507 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 24 (ตท.24) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 40 (นรต.40) และปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง MPA สหรัฐอเมริกา
  รวมถึงหลักสูตร FBI National Academy เป็นหลักสูตรผลิตตำรวจระดับ Professional ของหน่วยงาน FBI หลักสูตรสืบสวนหลายหลักสูตรที่สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย

  ประวัติการทำงานรับราชการ เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง รอง สว. ในสังกัด กองปราบปราม

  จากนั้นดำรงตำแหน่งต่างๆในสังกัดกองบัญชาการตำวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง-ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว (ผบก.ทท.)
  -ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล (ผบช.ส.)/ผู้บัญชาการศึกษา (ผบช.ศ.)/ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง ผบ.ตร. ตามลำดับ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments