Thursday, April 25, 2024
More
  HomeStories About Meโรงพักช้างใหญ่กับสถิตย์ สังข์ประไพ

  โรงพักช้างใหญ่กับสถิตย์ สังข์ประไพ

  เสือออนไลน์ ว.4 สภ.ช้างใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา
  พัฒนาทุกด้าน
  กำจัดคนไม่ดี

  พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ ผกก.สภ.ช้างใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา น้องชายเจ้าของฉายา “มือปราบหูดำ” พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตรอง ผบช.น. เป็นชาวอ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เคยเป็นสว.สส.สน.บางมด เป็นสว.สส.สน.บุคคโล เป็นสว.สส.สน.บางบอน เป็นสว.ป.สน.สมเด็จเจ้าพระยา ขึ้นเป็นรอง ผกก.ป.สน.เตาปูน เป็นรอง ผกก.ป.สน.ห้วยขวาง เป็นรอง ผกก.สส.สน.สายไหม ขึ้นเป็นผกก.สส.บก.น.1 และเป็น ผกก.สภ.ช้างใหญ่

  ตำรวจมือปราบที่ถูกโยกย้ายได้มาทำงานในจังหวัดบ้านเกิด นโยบายเน้นการพัฒนาในทุกๆด้าน ต้องการให้ลูกน้องมีความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน และเป็นหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล สามารถบำรุงทุกข์ บำรุงสุข เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจดียิ่งขึ้น

  ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด พร้อมสั่งการลูกน้องให้ทุ่มเททำงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของชาวบ้าน นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ปฏิรูปสถานีตำรวจด้วยการยกระดับการบริการประชาชน ทุกรูปแบบทั้งในและนอกสถานีตำรวจ อาทิ กิริยาวาจาที่สุภาพ บริการนอกสถานที่รวดเร็ว อยู่ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน ตอบสนองการบริการประชาชนให้ดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความพอใจ ร่วมทั้งไม่ลืมสร้างขวัญกำลังใจลูกน้องในการทำงาน

  เจ้าหน้าที่มีความพร้อมให้การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(one stop service) ภายในห้องมีป้ายประชาสัมพันธ์การบริการแต่ละฝ่ายเป็นขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนด การแต่งเครื่องแบบหรือการแต่งกายเรียบร้อย พูดจาไพเราะสุภาพอ่อนโยน  มีกิริยาอาการ สุภาพเป็นมิตร มีความกระตื้อรื้อร้นและยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการ รวมทั้งการรับโทรศัพท์ตามแบบที่กำหนดไว้ด้วยความสุภาพ ตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด สมกับเป็นโรงพักเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

  สร้างความไว้ใจให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นแนวร่วมป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ตัวอย่างกรณี นายบุญเลิศ วัฒกี อายุ 57 ปี ขับรถยนต์รับส่งนักเรียนประจำแล้วลืมด.ช.ชนะชัย หรือน้องกาก้า คงผล อายุ 6 ปี นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนวัดเชิงเลนไว้ในรถหลายชั่วโมงอาการสาหัส ส่งตัวรักษาห้องไอซียูรพ.พระนครศรีอยุธยา เหตุเกิดวันที่ 31 ก.ค.60 นายบุญเลิศถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรถไม่สามารถมารับเด็กนักเรียนได้

  พ.ต.อ.สถิตย์ ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนและจราจร นำรถตู้ของ สภ.ไปรับส่งเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ตอนเลิกเรียนชั่วคราว ที่โรงเรียนวัดเชิงเลน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา บ้านพักของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ที่ใช้บริการรถรับส่งของนายบุญเลิศอยู่ในหมู่บ้านห่างไกล และในซอยไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน ประกอบกับส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียน เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชน

  สถานีตำรวจภูธรช้างใหญ่ เปิดทำการครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2532 ก่อสร้างในที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ยกพื้นสูง จากการที่มีอายุใช้งานมานานหลายปี เป็นผลทำให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ต่อมาในปี 2556 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ ทดแทนหลังเดิม เป็นจำนวนเงิน 8,893,000 บาท สร้างเสร็จให้บริการประชาชน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ต่อมาวันที่ 13 ต.ค.58 ตรงกับวันตำรวจ ได้เปิดเป็นโรงพักแห่งแรก ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก 26 โรงพัก ที่มีรูปแบบตามมาตราฐานสากลต้อนรับ AEC บริการประชาชน ภายใต้สโลแกน “บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว”

  “หน้าที่ของตำรวจ คือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ลูกน้องจริงจังทำหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรม กำจัดคนไม่ดีในสังคมให้หมดไป ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

  เนื่องจากพื้นที่ สภ.ช้างใหญ่ มีหน่วยงานสำคัญ คือศูนย์ศีลปาชีพบางไทร และศูนย์ส่งเสริมศีลปาชีพระหว่างประเทศมีบุคคลสำคัญเข้ามาในพื้นที่ตลอด การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด จึงทำโครงการติดกล้องวงจรปิด(ซีซีทีวี)ของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถติดตั้งกล้องได้ 26 ตัว ตามจุดล่อแหลม ทางร่วมทางแยกถนนสำคัญ

  ปรับปรุงทำห้อง one stop service ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงพัก ปูกระเบื้องรอบอาคารให้ดูสะอาดสวยงาม สิ่งต่อไปที่จะทำจะสร้างอาคาร 2 ชั้น ทำเป็นห้องสายตรวจ ห้องสืบสวน ห้องจราจร ทดแทนที่ทำการเก่าที่ใช้โรงจอดรถเก่าสร้างด้วยไม้มาหลายสิบปีถูกน้ำท่วมเสียหายพุพังเพื่อบริการประชาชน สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ได้เตรียมชุดปฏิบัติการน้ำท่วมไว้คอยช่วยเหลือชาวบ้านตลอด 24 ชั่วโมง  ” พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพกล่าว

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments