Tuesday, June 25, 2024
More

  125ปีอัยการ

  วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 12.30น. ที่ห้องประชุม 120 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางองค์กรอัยการ” เนื่องในโอกาสสถาปนาองค์กรอัยการ 125 ปี ว่า

  นโยบายล่าสุดของกระทรวงยุติธรรม คือลดความเหลื่อมล้ำทางกฎหมายระหว่างคนในสังคมให้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ซึ่งมีบทบัญญัติที่ได้แสดงถึงทิศทางขององค์กรอัยการ ในมาตรา 248 จะเป็นเรื่องการพัฒนาองค์กรบริหารงาน พัฒนาบุคคลขององค์กรอัยการ ซึ่งมาตราดังกล่าวได้รับรองสถานะความเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอัยการ จะมีการออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติรองรับต่อไป

  รวมถึงผลักดันการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) , กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยที่ไม่ต้องมีกฎหมายมาบังคับให้ร่วมกันสอบสวน

  แต่เราเห็นเป้าหมายและความสำเร็จของงานเป็นหลัก เช่น การปราบปรามการทุจริตและการค้ามนุษย์ ที่สำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการข้อมูลร่วมกัน ทำให้การปราบปรามมีประสิทธิภาพ แม้ว่าคดีจะมีความยุ่งยากซับซ้อน มีผู้กระทำความผิดเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมาก

  นอกจากนี้ องค์กรอัยการจะต้องพัฒนาให้เป็นแบบไทยแลนด์ 4.0 มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน การติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนในอนาคตอันไม่ไกลจะถูกทำให้เป็นระบบดิจิตอล เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน แทนการใช้การดาษ

  ขณะเดียวกัน ในการจัดงานสถาปนาองค์กรอัยการ 125 ปี ได้มีการจัดบูธของหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับวิวัฒนาการอัยการไทย สำนักงานคดีอาญา และอัยการสำนักงานคดียาเสพติด ที่ได้จัดแสดงนิทรรศการ ภาพยนต์สั้น ความเป็นมาและภารกิจขององค์กรอัยการ รวมถึงการแสดงสาธิตการปราบปรามกลุ่มนักค้ายาเสพติด ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบไพรี ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดด้วย

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments