191ร่วมทัพภาค1ตั้งโรงครัวพระราชทาน


เช้าวันที่ 11 พ.ค.64 พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผบก.สปพ. และ พ.ต.อ.ศุภวัช ปานแดง รอง ผบก.สปพ. จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 1จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารกล่องและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในชุมชนบริเวณโดยรอบบ้านมนังคศิลา เขตดุสิต กทม.

เป็นชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันช่วยบรรจุอาหารที่ปรุงเสร็จลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้เพื่อรอการแจกจ่าย จัดเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหาร

พร้อมทั้งช่วยกันยกเคลื่อนย้ายอาหารกล่องและน้ำขวดขึ้นรถเพื่อนำไปแจกจ่ายในชุมชน ทำให้ประขาขนในชุมชนโดยรอบบ้านมนังคศิลามีความปลาบปลื้มใจที่ได้รับอาหารและน้ำดื่ม จากครัวพระราชทาน ในครั้งนี้กันทั่วหน้า