191อบรมกำลังพลใช้ปืนไฟฟ้า

วันที่ 10 พ.ย.64 ณ ห้องประชุม บก.สปพ.

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผบก.สปพ. พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ รอง ผบก.สปพ.  พ.ต.อ.ปิยรัช สุภารัตน์ ผกก.สายตรวจ

สั่งการให้จัดโครงการการฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้า (TASER) ให้แก่กำลังพล กก.สายตรวจ บก.สปพ.

เป้าหมายในการฝึกอบรม
– เพื่อให้ความรู้ทฤษฎีการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ที่สำคัญและจำเป็นในการแนะนำผู้ใช้งาน TASER Conducted Energy Weapons (CEW) อย่างสมเหตุสมผล มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเมื่อจบหลักสูตรนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะสามารถ

– อธิบายเทคโนโลยี ระบบเฉพาะ และการทำงานของ TASERs

– แสดงให้เห็นถึงการจัดการที่ปลอดภัยของ TASERS

– ดำเนินการทดลองกับผู้สมัครใจทดสอบถูกยิงอย่างปลอดภัย

– อธิบายเทคนิคการดูแลและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

– แสดงรายการข้อควรพิจารณาในการใช้งานอัจฉริยะของ TASER

– อธิบายคำเตือนและความเสี่ยง ข้อควรระวัง ของ TASER

– อธิบายตำแหน่งยิงหัวกระสุนที่เหมาะสมและโซนเป้าหมายที่ยิงได้เหมาะสม

– ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพความสามารถของ TASER

– ผู้สอนแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้งานของ TASERs อย่างเหมาะสม