Friday, July 12, 2024
More
  Homeกว่าจะมาถึง...รั้วจักรดาว2นายพลสีกากี รับรางวัล“เกียรติยศจักรดาว67”

  2นายพลสีกากี รับรางวัล“เกียรติยศจักรดาว67”

  “บิ๊กต่อ-บิ๊กดุง-บิ๊กไก่”ตบเท้ารับรางวัล“เกียรติยศจักรดาว” ของมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2567 “บิ๊กเกรียง”ที่ปรึกษา มท.1 ได้ด้วย  สองพี่น้อง“หร่ายเจริญ”ได้รับทั้งคู่ ส่วนตำรวจ 2นายพลปึ้ก ผบ.ตร.คว้ารางวัล

  เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 ม.ค. 67 พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ลงนามประกาศมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง การมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2567 ตามระเบียบมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ว่าด้วยการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

  ตามมติที่ประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่2 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร มีความยินดีขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ศิษย์เก่าเตรียมทหาร ที่ได้รับเกียรติให้เป็นศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่น สมควรแก่การรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2567 จำนวน 12 รายดังนี้

  1.พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 หมายเลขประจำตัว 6187นายทหารราชองครักษ์พิเศษ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาพัฒนาสังคม

  2.พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐี นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 หมายเลขประจำตัว 7344 กรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาพัฒนาสังคม

  3.พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่14 หมายเลขประจำตัว 8127นายทหารราชองครักษ์พิเศษ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

  4.พลเอก สุรพล เจียรณัย นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่20 หมายเลขประจำตัว 8780 อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร

  5.พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่21 หมายเลขประจำตัว 051 กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

  6.พลเอก เกรียงโกร ศรีรักษ์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 หมายเลขประจำตัว 655 อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร

  7.พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่23 หมายเลขประจำตัว 10363 ผู้บัญชาการทหารบก รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

  8.พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่23 หมายเลขประจำตัว 10906 ผู้บัญชาการทหารเรือ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

  9.พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 24หมายเลขประจำตัว 11351 ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

  10.พลอากาศตรี อมร ชมเชย นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่28 หมายเลขประจำตัว 1550 เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

  11.พลตำรวจตรี อำนาจ ไตรพจน์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 หมายเลขประจำตัว 16284 รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

  12.พลตำรวจตรี ศิริวัฒน์ ดีพอ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่33 หมายเลขประจำตัว 18994 ผู้บังคับการประจำ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments