4ตำรวจ คนดีศรีสวนฯปี62

 

วันที่ 8มี.ค.62 หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องค์มนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรีสวนฯ ประจำปี 2562 

ในส่วนของศิษย์เก่าที่เป็นตำรวจและมีรายชื่อรับมอบเกียรติบัตรคนดีศรีสวนฯประจำปี62มี4นายคือ

1.พล.ต.ต.พีรวัส บุญลอย ผบก.สรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง OSK96

2.พ.ต.อ.ธนวัตร วัฒนกุล รองผบก.กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ ตำรวจ OSK102

3.พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว.OSK106

4.พ.ต.ท.ต่อวงศ์ พิทักษ์โกศล รองผกก.สภ.รามัน จ.ยะลา ปฎิบัติราชการ รองผกก.สืบสวนคดีความมั่นคงและคดีพิเศษ ศปก.ตร.สน.ชุดปฏิบัติการปัตตานี OSK115