ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ ทำกิจกรรมจิตอาสา

 

วันที่15 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. ข้าราชการตำรวจ ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล.(ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์) ร่วมกับ หมวดทางหลวงพยุหะคีรี แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า บริเวณ สะพานลอยคนข้าม ถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 307-308 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์