Saturday, June 22, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันตำรวจ น.เรียนฟรี ป.ตรี 3ทุน

  ตำรวจ น.เรียนฟรี ป.ตรี 3ทุน

  ที่ห้องประชุมปารุสกวัน 1 บช.น. เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 มิ.ย.61 พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.น. ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพล.ต.ท.สัณฐาน ชยนันท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ฯ , พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ , พล.ต.ต.อนุรักษ์ แตงเกษม , พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา , พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม , พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ , พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. , พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ ผบก.อก.บช.น. และ พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองบัญชาการตำรวจนครบาล กับ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  พล.ต.ท.ชาญเทพ กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจนครบาล กับ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้กับข้าราชการตำรวจภายในสังกัดตำรวจนครบาล

  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตเป็นหลักสูตรภาคปกติของสถาบัน โดยมีประชาชนและข้าราชการทั่วไปเข้าศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมได้ให้ความสำคัญกับตำรวจนครบาล ประสงค์ที่จะลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราพิเศษและคัดสรรข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจนครบาล 1-3ราย ผู้มีความประพฤติดี และผ่านการเสนอชื่อโดยผบช.น.ได้เข้าศึกษาในแต่ละรุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้มีความสามารถนำไปใช้ในการปฎิบัติหน้าที่

  ขณะที่ ผศ.ดร.บัณฑิต กล่าวถึง วัตถุประสงค์ความร่วมมือของการลงนามร่วมมือดังนี้ ประเด็นที่1 เรื่องความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรและเศรษฐกิจประเด็นที่2 พัฒนาเครือข่าย ประเด็นที่3 ความร่วมมือทำกิจกรรมต่างๆ

  ด้านพล.ต.ท.ชาญเทพ กล่าวว่า บช.น. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านพัฒนาบุคลากรในการศึกษาของภาครัฐและเอกชน ในทั้งนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจนครบาลได้เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์ บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ลดค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษรวมทั้งจัดสรรให้ข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติดี 3 นาย เข้าศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละรุ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงานอันความเจริญก้าวหน้าในราชการ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments