Wednesday, July 24, 2024
More
  Homeกว่าจะมาถึง...รั้วจักรดาวนายกสป.ตท.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา66ปี รร.เตรียมทหาร

  นายกสป.ตท.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา66ปี รร.เตรียมทหาร


  สป.ตท. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบปีที่ 66 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2567

  วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 67 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

   พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เป็นประธาน ในพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบปีที่ 66 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2567

  โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมงาน

  หลังจากพิธีวางพานพุ่ม ได้มีพิธีมอบรางวัล “จักรดาวสดุดี” เพื่อยกย่องศิษย์เก่าเตรียมทหาร ที่เสียสละชีวิตในระหว่างปฎิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 3 ท่าน และรางวัล “ เกียรติยศจักรดาว” สำหรับผู้ที่ได้รับเกียรติให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 12 ท่าน ณ หอประชุมนวนครินทร์

  รางวัลนี้ถือเป็นการเชิดชูและยกย่องศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหารที่มีความรู้ ความสามารถ ได้อุทิศกำลังกายและกำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

  ในการนี้ พลเรือตรี ณัฐพงศ์ ปานโสภณ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา และกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ที่ครบรอบ 66 ปี และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวทุกท่าน

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments