นายก สป.ตท.รับมอบเงินสนับสนุนจาก รองผบช.สอท. อดีตนายก สป.ตท.

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 66 เวลา 13.30 น.พลตรี คม วิริยเวชกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯเข้าพบพลตำรวจตรี วิวัฒน์ คำชำนาญ รองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาซญากรรมทางเทคโนโลยี อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร  รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสมาคมฯ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร ขอขอบพระคุณในไมตรีจิตที่ให้ความกรุณาอนุเคราะห์กับทางสมาคมฯ เป็นอย่างยิ่ง