ดาบโก้พาเด็กนร.ลพบุรี เที่ยวอุ่นไอรัก

481

…น้ำใจตำรวจ น้ำใจดาบโก้ กองปราบ พาเด็กนักเรียน สู่งาน อุ่นไอรัก..

วันนี้ 8มี.ค.ดาบโก้กองกองปราบ..จัดรถตู้บริการฟรี รับเด็กนักเรียนและครูเกือบ40คน จากโรงเรียนบ้านหนองปล้อง ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี สู่งานอุ่นไอรักเช้านี้

ดาบโก้ กองปราบ หรือ ด.ต.ดร.เกียรติเฉลิม รักษ์งามผบ.หมู่ กก.2บก.ป.บอกว่า ในอดีตผมเป็นเด็กลพบุรี ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดโอกาสการเรียนรู้

วันนี้คุณครูและเด็กๆมีความสุขมากครับ ที่มีโอกาสมางานอุ่นไอรัก


ผมจ้างรถตู้มา 3 คัน เพื่อบริการและอยากให้เด็กได้เรียนรู้ จ่ายค่าอาหารให้เด็กๆ อีกคนละ100บาท

“วันนี้ผมเข้าใจ ถึงหัวใจของเด็กๆที่อยู่ห่างไกลความเจริญว่าเขาต้องการอะไร เพื่อชดเชยในสิ่งที่ผมเคยอยากได้….”

ครับ ดาบโก้บอกอย่างนั้น…..

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ ผมว่า มีเด็กๆรักตำรวจเพิ่มอีกเกือบ40คนครับ

กากีกลาย9/3/61