Saturday, July 20, 2024
More
  HomeUncategorizedผบช.ภ.2ตั้งรองผบช.ภ.2รรท.เก้าอี้ผู้การเมืองชล

  ผบช.ภ.2ตั้งรองผบช.ภ.2รรท.เก้าอี้ผู้การเมืองชล

   

  เมื่อวันที่14 พ.ย.65 พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ 2ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 307 /2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน มีข้อความสรุปว่า

  ตามสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 543/2565 ลงวันที่ 14 พ.ย.2565 ให้พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.65 เป็นต้นไป ทำให้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว นั้น

  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105(3) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565

  จึงให้พล.ต.ต นันทวุฒิ สุวรรณละออง รองผบช.ภ.2 รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี อีกหน้าที่หนึ่งทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

  สั่ง ณ วันที่14 พ.ย.65 พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments