Monday, March 4, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันผบ.ตร.อัญเชิญพระบรมรูป ร.4 ขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์

  ผบ.ตร.อัญเชิญพระบรมรูป ร.4 ขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์

  ตร.จัดพิธีถวายสักการะ บวงสรวง  อัญเชิญพระบรมรูปร.4 ขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์

  ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์และบูรณะส่วนที่สึกหรอของพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) ซึ่งได้มีพิธีบวงสรวงเพื่ออัญเชิญจากแท่นประดิษฐานด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อไปบูรณะซ่อมแซม ณ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา  มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี นั้น บัดนี้การบูรณะพระบรมรูปฯได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

  วันที่14 ก.ย. 65 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสักการะ บวงสรวง และอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) ขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  ด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

  ในส่วนของการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์และการบูรณพระบรมรูปฯ ครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สถานที่ ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหน่วยงาน  

  ส่งผลให้บดบังความสง่างามของพระบรมราชานุสาวรีย์ฯผู้เปรียบเสมือนเป็น “พระราชบิดาของข้าราชการตำรวจไทย” ประกอบกับองค์พระบรมรูปฯ มีสภาพชำรุดสึกหรอตามกาลเวลา

  พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ  มอบหมาย  พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ควบคุมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอัญเชิญพระบรมรูปฯ ไปบูรณะยังสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร พร้อมซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ให้มีความสวยงาม  สมพระเกียรติ อันจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน และเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความภาคภูมิใจของข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  สำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ
  พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) จัดสร้างขึ้นจากดำริของ พล.ต.อ.เภา สารสิน อดีตอธิบดีกรมตำรวจ

  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน และราชวงศ์จักรี  ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ เพื่อเป็นการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อีกทั้ง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของตำรวจ รวมถึงเป็นที่สักการะบูชาของข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป

  พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เป็นพระบรมรูปหล่อจากทองล่ำอู่ ขนาดเท่าพระองค์จริง สูง 175 ซม. ในพระอิริยาบถทรงประทับยืน คาดพระแสงกระบี่นารายณ์ พระหัตถ์ขวาทรงธารพระกร (ไม้เท้า) ผู้ปั้น คือ อาจารย์สุภร ศิระสงเคราะห์ นายช่างประติมากร กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร และผู้ดำเนินการหล่อ คือ นายแหลมสิงห์ ดิษฐพันธุ์ โรงหล่อแหลมสิงห์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments