“ผบ.เด่น”มอบรางวัลหน่วยผลงานเข้าเป้าช่วงสงกรานต์

ผบ.ตร. นั่งหัวโต๊ะประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ 5/66 มอบรางวัลหน่วยที่ผลงานกวาดล้างอาชญากรรม และลดอุบัติเหตุเข้าเป้า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 พร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลที่ช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ผ่านมา

วันที่ 19 พ.ค.66 เวลา 09.00 น. ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 5/2566 โดยก่อนเริ่มการประชุมมีพิธีมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลระดมกวาดล้างอาชญากรรมดีเด่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 และหน่วยงานที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ดังนี้

หน่วยงานที่มีผลการะดมกวาดล้างอาชญากรรมดีเด่น มอบรางวัล 2 ประเภท 6 รางวัล

1.ประเภทหน่วยงานที่มีผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมดีเด่น
1.1 การปราบปรามอาชญากรรมทั่วไป ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
1.2 การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 5
1.3 การจับกุมบุคคลตามหมายจับ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

2.ประเภทรางวัลผลจับกุมอาวุธปืน
อันดับ 1 ตำรวจภูธรภาค 4
อันดับ 2 ตำรวจภูธรภาค 5
และอันดับ 3 ตำรวจภูธรภาค 2

2.หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มอบรางวัล 5 ประเภท 26 รางวัล

2.1 ประเภทหน่วยที่มีผลงานดีเด่นด้านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ระดับกองบัญชาการ
อันดับ 1 ตำรวจภูธรภาค 3
อันดับ 2 ตำรวจภูธรภาค 4
และอันดับ 3 ตำรวจภูธรภาค 9

ระดับตำรวจภูธรจังหวัด
อันดับ 1 ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
อันดับ 2 ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
และอันดับ 3 ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

2.2 ประเภทการบังคับใช้กฎหมายข้อหาขับขี่รถในขณะเมาสุรา

ระดับกองบัญชาการ
อันดับ 1 ตำรวจภูธรภาค 8
อันดับ 2 ตำรวจภูธรภาค 7
และอันดับ 3 ตำรวจภูธรภาค 5

ระดับตำรวจภูธรจังหวัด
อันดับ 1 ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
อันดับ 2 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
และอันดับ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ

2.3 ประเภทการจับกุมข้อหาขับรถในขณะเมาสุรามากที่สุด
ระดับกองบัญชาการ
อันดับ 1 ตำรวจภูธรภาค 3
อันดับ 2 ตำรวจภูธรภาค 4
และอันดับ 3 ตำรวจภูธรภาค 5

ระดับตำรวจภูธรจังหวัด
อันดับ 1 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
อันดับ 2 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
และอันดับ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

2.4 ประเภทการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก(ยกเว้นข้อหาขับขี่รถในขณะเมาสุรา)
ระดับกองบัญชาการ
อันดับ 1 ตำรวจภูธรภาค 7
อันดับ 2 ตำรวจภูธรภาค 9
และอันดับ 3 ตำรวจภูธรภาค 2

ระดับตำรวจภูธรจังหวัด
อันดับ 1 ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
อันดับ 2 ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท
และอันดับ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

2.5 ประเภทที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา และตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง

ผบ.ตร. ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมกล่าวขอบคุณข้าราชตำรวจทุกนายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจรของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อย

จากนั้นได้รับทราบผลการดำเนินการจากโครงการต่างๆ ของ ตร. อาทิเช่น โครงการฝึกอบรมครูฝึก สำหรับการฝึกทักษะยิงปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปราม สืบสวน และจราจรในสถานีตำรวจทั่วประเทศ, รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ เป็นต้น