Saturday, May 25, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“ผบ.เด่น”เปิดตัว "e-Extension" ยื่นขออยู่ต่อออนไลน์ ได้วีซ่าใน 3 นาที

  “ผบ.เด่น”เปิดตัว "e-Extension" ยื่นขออยู่ต่อออนไลน์ ได้วีซ่าใน 3 นาที

   
  วันที่ 8 พ.ย. 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผบ.ตร. พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดตัวระบบการขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “e-Extension” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

  โครงการนี้เป็นดำริของพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข อดีตผบ.ตร. ที่ต้องการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มความสะดวกแก่ผู้มารับบริการด้วยเทคโนโลยีผ่านระบบดิจิตอล สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาให้เข้าสู่การเป็นภาครัฐทันสมัย และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.  ได้สานต่อการดำเนินงานดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง

  การให้บริการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Extension) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นการยกระดับและสร้างมาตรฐานการให้บริการคนต่างด้าวรูปแบบใหม่ด้วยการยื่นคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรและชำระเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำร่องการขออยู่ต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  สำหรับคนต่างด้าวที่มีถิ่นพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ หรือมีสถานที่ทำงานของรัฐในเขตกรุงเทพ ฯ ซึ่งได้เปิดให้บริการในส่วนของเหตุผลหรือความจำเป็น ในการขออยู่ต่อฯ 12 เหตุผล ดังนี้

  1.เพื่อการท่องเที่ยว, 2.ครูในสถานศึกษาของรัฐ, 3.ศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ, 4.อยู่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ, 5.เดิมคนไทย, 6.ครอบครัวผู้มีถิ่นที่อยู่, 7.สื่อมวลชน, 8.ฝึกสอน ค้นคว้าวิจัยในหน่วยงานของรัฐ, 9.ติดตั้งซ่อมแซมเครื่องจักร, 10.ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, 11.ผู้ควบคุมพาหนะประจำพาหนะ และ 12.สถานทูตให้การรับรองและร้องขอ

  เนื่องจากในแต่ละปี ประเทศไทยมีคนต่างด้าวยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เฉพาะในส่วนของเหตุผลหรือความจำเป็น 12 เหตุผลดังกล่าว มากกว่า 2 แสนคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

  ในพื้นที่กรุงเทพ ฯ มีผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ทำให้คนต่างด้าวใช้เวลาค่อนข้างนานในการขอรับบริการแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยต้องใช้เวลารอเข้ารับบริการประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง

   แต่หากคนต่างด้าวเปลี่ยนมาขอรับบริการผ่านระบบ“e – Extension” (Electronics Extension of Temporary Stay in The Kingdom : e – Extension)   คนต่างด้าวสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ผ่านระบบออนไลน์บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ และเข้ามาพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวบุคคลและรับสติกเกอร์วีซ่า ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาทีเท่านั้น
       
  โครงการดังกล่าวลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ  ทำให้คนต่างด้าวสามารถกำหนดนัดหมายวันเวลาขอรับสติ๊กเกอร์วีซ่าได้ด้วยตนเอง นับเป็นมิติใหม่ของการยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในประเทศไทย

  บริการ “e – Extension” ได้ทดลองระบบโดยเปิดให้คนต่างด้าวขอรับบริการ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีคนต่างด้าวให้ความสนใจและเข้ามาทดลองใช้งานผ่านระบบเป็นจำนวนมาก สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีจนได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

  นายเกาชิค กอช หัวหน้าภูมิภาคออสเตรเลียเอเชีย, วีเอฟเอส โกลบอล ได้กล่าวถึง e – Extension ว่า เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้กระบวนการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสะดวกและราบรื่นยิ่งขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของกระบวนการขออยู่ต่อ และจะช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้มาเยือนที่ต้องการขยายเวลาพำนักในประเทศไทยอีกด้วย

  คนต่างด้าวสามารถยื่นขออยู่ต่อ ผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ Thaiextension.vfsevisa.com
 ในเฟสแรก ผู้รับบริการสามารถเข้ามารับสติ๊กเกอร์วีซ่าได้ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B หลักสี่ กรุงเทพ ฯ

  ระบบ “e – Extension” จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาต
อยู่ต่อฯ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองให้มากขึ้น โดยผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสาร พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์  โดย สตม. ตั้งเป้าหมายขยายการบริการ ให้สามารถรับบริการได้ครอบคลุมทุกที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศต่อไป

   

  Press release for press conference, re: e-Extension, for mass media at Immigration Training Center Building, Royal Thai Police Headquarter, presented by the Immigration Bureau and VFS Global
  The Immigration Bureau makes it easier for foreigners by releasing “e-Extension” allowing them to apply for the extension of temporary stay online
  in 3 minutes.

  On Tuesday, November 8, 2022, Pol.Gen.Suwat Chaengyodsuk,
  the former Commissioner-General of Royal Thai Police, and Pol.Gen.Dumrongsak Kittiprapas, Commissioner-General of Royal Thai Police, together with Pol.Lt.Gen.Phakphumphiphat Sujjapan, Commissioner of Immigration Bureau, released for the first time in Thailand the system for applying the extension of temporary stay via electronic method or “e-Extension”.

  This project was initiated by Pol.Gen.Suwat Chaengyodsuk, the former Commissioner-General, of Royal Thai Police, to develop a system for public services and provide service recipients with technology via a digital system in accordance with the development guidelines for a modern government sector. As a result, the Commissioner-General of Royal Thai Police, Pol.Gen.Dumrongsak Kittiprapas, has continued to carry out this project.

  The Royal Thai Police and the Immigration Bureau’s Service for applying the extension of temporary stay via electronic method (e-Extension) has enhanced and built a new service form provided to foreigners by applying the extension of temporary stay and paying fees via electronic form. Bangkok is the pilot area of applying the extension of stay for foreigners who reside in Bangkok or whose government offices are in the Bangkok area. This project will be served based on the following 12 reasons
  or necessities for extending stay: 1. Tourism, 2. Public school teachers,
  3. Attending a public school, 4. Serving in a government agency, 5. Former Thai, 6. Resident’s families, 7. Press, 8. Trainer and researcher for a government agency, 9. Machine installation and repair, 10. Medical Specialist, 11. Stationed vehicle operator, and 12. Embassy-certified and requested.

  This is due to the fact that for only 12 reasons or necessities mentioned above, over 200,000 foreigners applying for the extension of temporary stay in Thailand each year, and this number is expected to rise. Furthermore, the service is used by a large number of people in the Bangkok area, resulting in a lengthy wait time, typically 1-2 hours.

  If, on the other hand, the foreigners turn to use the service via
  “e-Extension” system (Electronics Extension of Temporary Stay in The Kingdom: e-Extension), they can fill out their information

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments