Tuesday, May 28, 2024
More
  Homeปีนรั้วโรงเรียนนายร้อย กับ อาจารย์อิ๊กผมคิดไม่ผิดที่เป็นตำรวจ "หมวดนัท นรต.67" ให้ความรู้กฎหมายทาง FB ช่วยเหลือสังคม

  ผมคิดไม่ผิดที่เป็นตำรวจ "หมวดนัท นรต.67" ให้ความรู้กฎหมายทาง FB ช่วยเหลือสังคม

  สนับสนุนเรื่องราวดีดี

  นายตำรวจหนุ่มสุดฮอต “ลุคสมาท ทันสมัย สอนหลักกฏหมายง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน” ที่มีผู้ติดตามเฉียดครึ่งแสน

  ร.ต.ท. กิตติภูมิ เกิดมั่น (หมวดนัท) นรต.รุ่น67

  ความฝันในวัยเยาว์

  แต่เดิมผมไม่ได้ฝันอยากเป็นตำรวจตั้งแต่แรก ในช่วง ม.ต้น ผมเป็นคนชอบวิทยาศาสตร์
  ฟิสิกส์และเทคโนโลยี จึงมีความฝันอยากเข้าเรียนด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ ซึ่งปกติแล้วการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร สามารถสอบได้ตั้งแต่ จบม.3 แต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้อยากเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย จึงไม่ได้สอบตอนม.3 แต่พอตอนม.4 ก็ได้มีโอกาสเรียน รด. ก็จะมีการฝึกระเบียบวินัย และวิชาการทหารต่างๆ ก็ทำให้เพิ่งมามีแรงบันดาลใจ และมาสอบเข้ารร.เตรียมทหารและเลือกเหล่าตำรวจ

  เราได้ช่วยเหลือผู้คนมากมาย ทำให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัย ผมจึงอยากเป็นตำรวจ”

  ตอนเด็กๆเห็นตำรวจจับผู้ร้าย ด้วยความคิดวัยเด็กก็อยากเป็นเพราะเท่ห์ดี แต่เมื่อได้มาเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจและทำงานแล้วก็พบว่าเราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากมายจากการเป็นตำรวจ เพราะเราได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คน ทำให้คนอื่นปลอดภัย หรือแก้ปัญหาบางอย่างให้ผู้อื่น ถือว่าเราได้ทำบุญด้วยในทางหนึ่งเพราะเราได้ทำให้เขาสบายใจ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และคิดว่าผมเองสามารถใช้ความเป็นตำรวจในการช่วยเหลือผู้คนได้อีกมากมายต่อไป

  พอเข้ามาเรียนแล้วตรงกับที่คิดไหม

  พอได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้วก็รู้สึกว่าเลือกไม่ผิด เพราะเราชอบความเป็นตำรวจอยู่แล้ว มันยิ่งเติมเต็มอุดมการณ์และความฝันของผมที่จะ “ได้พิทักษ์รับใช้และช่วยเหลือประชาชน ” ระหว่างที่ ฝึก และศึกษาผมได้เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ที่จะได้นำไปใช้ในการทำงานตำรวจ และการดำเนินชีวิตต่อไป


  “คุณค่าที่แท้จริงของตัวเรา คือการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่น”

  ผมคิดว่าเราจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราได้ทำอะไรดีๆ หรือคุณค่าให้ผู้อื่น ยิ่งเราช่วยเหลือผู้คนได้มากเท่าไร เราสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นได้มากเท่าไร เราก็จะมีคุณค่ามากเท่านั้นครับ

  ผมชอบพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่า

  ” การจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความชอบ ป็นแต่นับว่าผู้นั้น ได้กระทำการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้น แต่จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้าย ให้ชีวิตและทรัพย์สินของข้าแผ่นดินในท้องที่นั้น อยู่เย็นเป็นสุขพอควร…”
  เนื่องจากงานหลักของตำรวจแล้วเป็นการป้องกันอาชญากรรม ไม่ให้เหตุร้ายเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วค่อยมาแก้ปัญหา ซึ่งมันจะดีกว่ามากถ้าเราทำให้ไม่มีประชาชน เจ็บ ตาย สูญเสียทรัพย์สิน ซึ่งเป็นงานหลักของตำรวจที่จะทำทุกวิถีทางให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด
  และเมื่อเราสามารถป้องกันเหตุร้ายไม่ให้ขึ้น หรือเกิดขึ้นน้อยแล้ว จะทำให้งานตำรวจด้านอื่นๆ เช่น การสืบสวน สอบสวน ทำงานหนักน้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

  ตำรวจในอุดมคติต้องเป็นแบบไหน

  ผมคิดว่าตำรวจก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง แต่สิ่งที่ตำรวจควรจะให้ความสำคัญ คือ “การปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ในการทำให้ประชาชนปลอดภัยขึ้น ลดอาชญากรรม โดยที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันเหตุร้าย เพื่อไม่ให้เหตุแล้วเกิดขึ้นกับประชาชน ” เพราะเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วทำให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสีย ทั้งเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน โดยที่การสูญเสียนั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วบางอย่างไม่สามารถกลับคืนเหมือนเดิมได้ และการเน้นที่การป้องกันนั้นก็สามารถลดภาระการทำงานของตำรวจลงไปได้มาก เมื่อไม่เกิดเหตุขึ้น ก็ไม่ต้องไปแก้ไขปัญหาที่ตามมา หรือต้องไปตามจับผู้กระทำผิดมาลงโทษ

  ทำไมชอบให้ความรู้กับทางด้านกฏหมายในเฟชบุค จนมีคนติดตามเป็นจำนวนมาก มีแนวคิดอย่างไร

  ผมคิดว่างานทุกงานก็สามารถช่วยสังคมได้หมดนะครับ งานตำรวจนี่ก็เป็นการช่วยสังคมในด้านการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้คนในสังคม ซึ่งผมก็ถามตัวเองเสมอว่า เราในฐานะที่เป็นตำรวจคนหนึ่ง จะช่วยให้ตำรวจทำงานได้ง่ายขึ้นในเชิงระบบ และจะสามารถสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับประชาชนให้มากกว่านี้ได้อย่างไร ผมได้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละวันประชาชนจำนวนมากได้ใช้เวลาอยู่บนแพลตฟอร์มของอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานาน ทำให้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร ดังนั้นเมื่อบวกกับแนวคิดหลักของตำรวจซึ่งเป็นการป้องอาชญากรรมและทำให้สังคมปลอดภัยแล้ว “ผมจึงใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้กับประชาชน โดยให้ความรู้ด้านข้อกฎหมาย แนะนำการปฏิบัติในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ตำรวจในด้านดีๆ

  สนับสนุนเรื่องราวดีดี

  “ผมอยากให้ประชาชนเปิดใจ หลายๆคน พยายามลบคำสบประมาท ที่คนว่าตำรวจ ผมในฐานะตำรวจรุ่นใหม่ เลยอยากเผยแพร่ความรู้ อยากเป็นที่พึ่ง โดยใช้โซเชียลมีเดีย เท่าที่ผมจะ มี คือ เฟชบุค มาช่วยตอบคำถามคนทั่วไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง ตำรวจ ได้ง่ายขึ้นครับ”

  ปิดท้ายหมวดนัทบอกว่า “ใครอยากปรึกษาด้านข้อกฎหมาย หรือเกี่ยวกับคดีต่างๆ เบื้องต้นสามารถอินบ็อกซมาถามได้นะครับ”

  ใครอยากติดตามเฟชบุคหมวดนัท เพื่อขอความรู้กฏหมายฉบับเข้าใจง่าย หรือจะให้กำลังใจตำรวจรุ่นใหม่ที่น่ารักๆ สามารถตามได้ที่ facebook >>Metropol Kittyphoom

   

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments