Monday, July 22, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“ส่งต่อน้ำใจ ใส่ใจความสุข”

  “ส่งต่อน้ำใจ ใส่ใจความสุข”

  สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมมือกับมูลนิธิร่วมกตัญญู , กลุ่มบริษัท โลตัส เบดดิ้ง และบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (นมตรามะลิ) จัดทำโครงการ “ส่งต่อน้ำใจ ใส่ใจความสุข” มอบผ้าห่มอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต จังหวัดเชียงราย

  วันที่30 ธ.ค.66 คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านตำรวจได้ดำเนินโครงการ “ส่งต่อน้ำใจ ใส่ใจความสุข” ให้ความช่วยเหลือสังคมในการสนับสนุนเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลจากความเจริญ ซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่ที่ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสมาคมแม่บ้านตำรวจจะนำปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดเชียงราย

  การจัดทำโครงการในครั้งนี้ ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจได้รับความร่วมมือที่ดีจากมูลนิธิร่วมกตัญญู , กลุ่มบริษัท โลตัส เบดดิ้ง และบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (นมตรามะลิ) มอบผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต จังหวัดเชียงราย

  นอกจากนี้ สมาคมแม่บ้านตำรวจยังได้บริจาคและส่งมอบผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในหลายพื้นที่ และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของโครงการ และยังได้มีผู้สนับสนุนโครงการอีกหลายหน่วยงาน

  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งอยู่บ้านห้วยส้านลีซอ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีนักเรียน 100 คน เป็นชาย 49 คน หญิง 51 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 6 นาย และผู้ดูแลเด็ก 2 คน

  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริขึ้น ในโรงเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กรับประทานอาหารที่มีคุณค่า โดยนำผลผลิตทางการเกษตรที่นักเรียนผลิตขึ้นเองในโรงเรียน มาใช้ประกอบอาหาร

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments