เคล็ดลับเรียนดี นรต.70 ได้ที่ 1 ถึง 4 ปีซ้อน ฝันจะเป็นตำรวจตั้งแต่จำความได้

สนับสนุนเรื่องราวดีดี
สนับสนุนเรื่องราวดีดี

เจาะลึกเบื้องหลัง นายร้อยตำรวจหนุ่ม
“สอบได้ที่ 1 ของโรงเรียน4ปีติด” ใครอยากได้เคล็ดลับการเรียนดีต้องอ่าน

ว่าที่ ร.ต.ต.จุรินทร์ชาติ โสตะ (แก่น) ผลการเรียนอับดับ 1 นรต.70″ 

ความฝันวัยเยาว์ ก่อนเข้า รร.นายร้อยตำรวจ
​ตั้งแต่จำความได้ว่าทุกครั้งที่ใครถาม ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร ผมก็คงจะตอบเสมอว่าอยากเป็นตำรวจครับ ส่วนหนึ่งก็เพราะคุณพ่ออยากให้เป็นเลยเหมือนเป็นการสร้างความใฝ่ฝันให้ผมตั้งแต่เด็ก แต่อีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะผมเห็นว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่ได้ดูแลและปกป้องประชาชน

“ตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ช่วยเหลือคนอื่นยามทุกข์ร้อน ผมจึงใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจ”
​ผมอยากช่วยเหลือคนอื่น เวลาเห็นประชาชนที่มีเรื่องเดือดร้อน ผมคิดเสมอว่าโตขึ้นจะสอบเป็นตำรวจให้ได้ “อาชีพที่มีเกียรติ เป็นเสมือนฮีโร่คอยปกป้องคนบริสุทธิ์ และกำราบกับโจรผู้ร้าย จนเป็นเสมือนความฝันว่าซักวันหนึ่งจะต้องก้าวมาเป็นตำรวจบ้างให้ได้”

สนับสนุนเรื่องราวดีดี

“โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ฝึกทั้งเรื่องระเบียบวินัย และความแข็งแรงของร่างกาย ฝึกให้เราทุกคนเข้มแข็ง”

​ก่อนที่ผมจะก้าวเข้ามาสู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจนั้น ก็ได้จบการศึกษามจากโรงเรียนเตรียมทหารอยู่ก่อนแล้วครับ ซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 54 ดังนั้นก็ได้สัมผัสช่วงชีวิตที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียนประจำ ที่เข้มงวดทั้งเรื่องระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ และความแข็งแรงของร่างกาย เพื่อที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนายทหาร นายตำรวจ ดังนั้นแล้วเมื่อเข้ามาเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจนั้น ผมก็ทราบมาก่อนแล้วครับว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ซึ่งก็มีทั้งความเหนื่อย ทุกข์หรือสุขบ้างในบางครั้ง แต่สิ่งเหล่านี้คือกฎระเบียบและวัฒนธรรมของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดได้ แต่สิ่งเดียวที่ผมสามารถทำได้คือผมต้องปรับตัวเข้ากับระเบียบและกฎเกณฑ์ดังกล่าว และใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจให้มีความสุขครับ ซึ่งผมก็อาจจะต้องปรับตัวขึ้นอีกหน่อยครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถปรับตัวและอยู่ในกรอบของระเบียบประเพณีและขนบธรรมเนียบของโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้เป็นอย่างดีครับ

“ความประทับใจในตอนเรียน”

​สิ่งหนึ่งที่ประทับใจในระหว่างการเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ คือในช่วงชั้นปีที่ 2 ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าตอนเรียนที่ 1 และเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 ก็ยังได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าตอนเรียนที่ 1 เช่นเดียวกัน ซึ่งก็เปรียบเหมือนหัวหน้าห้องเรียน โดยคัดเลือกจากผู้ที่สอบได้เป็นลำดับที่ 1 ในแต่ละรุ่นขึ้นมาเป็นหัวหน้าตอนเรียนที่ 1 ในแต่ละชั้นปี ซึ่งในขณะที่เป็นหัวหน้าตอนเรียนที่ 1 ทั้งช่วงชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ก็ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆในตอนเรียนเป็นอย่างดี และได้รับความเมตตาจากทั้งอาจารย์และนายตำรวจฝ่ายปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี สามารถทำให้กิจกรรมต่างๆดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี และ”เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 4 ก็ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้บังคับหมวดฝ่ายปกครอง 2 กองบังคับการปกครอง ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลและปกครองนักเรียนอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เข้ามาทำการฝึกและอบรมภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ” ซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมสร้างประสบการณ์ดีๆทั้งจากพี่ๆ กอส.40 พี่ๆกอน.กอร.2559 และพี่ๆ กอต.2559 ทุกท่านครับ

“คนท้อไม่เคยชนะ คนชนะไม่เคยท้อ”

คำสอนตำรวจ ที่ผมชอบและจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันคือ “เป็นตำรวจที่คนดีรัก คนร้ายกลัว” พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร ผมอยากให้ประชาชนมองมุมใหม่กับตำรวจ เพราะหลายๆคน หลายๆหน่วยงานก็ตั้งใจมากเต็มที่เพื่อรับใช้ประชาชน ผมจะพยายามอย่างเต็มที่
“ผมอยากเป็นตำรวจรุ่นใหม่ ที่รับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่”

สนับสนุนเรื่องราวดีดี

ตำรวจในอุดมคติ ต้องเป็นแบบไหน
​ในความเห็นของผมแล้วตำรวจในอุดมคติคือ “ตำรวจที่มีจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่แท้จริง ซึ่งก็คือผู้ที่พร้อมจะปกป้องดูแลผู้อื่นให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง ” และพร้อมที่จะเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตของตนเองเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

อยากเรียนต่อด้านไหน เมื่อเรียนจบแล้ว
​ในส่วนตัวผมเองอยากศึกษาต่อต่างประเทศในด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ซึ่งเป็นสาขาที่น่าสนใจกับงานตำรวจ เพื่อนำองค์ความรู้ความถึงเทคนิควิธีการต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาปรับประยุกต์ใช้กับงานตำรวจของไทยต่อไปครับ

เคล็ดลับการเรียน ทำอย่างไร ได้ที่1 และได้รางวัลอะไร อีกไหม เล่าให้ฟังหน่อย

​สำหรับเทคนิควิธีการเรียนของผม ในช่วงศึกษาอยู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งมีทั้งการฝึกที่หนัก การออกกำลังกายอยู่เป็นประจำ รวมถึงภารกิจหน้าที่ต่างๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่ผมจะให้ความสำคัญคือการเรียน ดังนั้นการเรียนในห้องเรียนผมจะให้ความสำคัญในการฟังอาจารย์พร้อมกับคิดตาม แต่สิ่งสำคัญที่ช่วยผมได้ก็คือผมจะมีเครื่องอัดเสียง เวลาอาจารย์ท่านบรรยายผมก็จะอัดเสียงไว้ และนำกลับไปฟังที่ห้องพักเวลาว่างหลังเลิกเรียน เช่นเวลา ขัดรองเท้า หรือเตรียมเครื่องแบบ ผมก็จะฟังเทปเสียงของอาจารย์แต่ละท่านตลอด รวมถึงการอ่านหนังสือ เพราะเนื้อหาวิชาส่วนใหญ่จะเป็นแนวการท่องจำเป็นส่วนใหญ่ ผมจะชอบอ่านหนังสือให้จบหลายๆรอบ ในบางรายวิชาก็ต้องอ่าน 5-6 รอบเรียกว่าจำได้ขึ้นใจเลยครับ

สนับสนุนเรื่องราวดีดี

“หัวหน้านักเรียน2 ปีซ้อน พร้อมคว้าตำแหน่ง
ที่ 1 ของรุ่น พร้อมรางวัลประดับเกียรติยศ”
​ในส่วนของรางวัลที่ได้รับในระหว่างศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดังนี้
​- รางวัลผลการเรียนดี โล่ทอง ชั้นปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90
​- รางวัลผลการเรียนดี โล่ทอง ชั้นปีที่ 2 คะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00
​- รางวัลผลการเรียนดี โล่ทอง ชั้นปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92
​- รางวัลผลการเรียนดี โล่ทอง ชั้นปีที่ 4 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.94

ฝากอะไรถึงนักเรียนน้องๆที่เข้ามาใหม่ และให้ฝากถึงประชาชน ที่กำลังอ่านคอลัมนนี้

​ก็อยากฝากถึงน้องๆที่อยากเข้ามาเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อมีความอยากแล้วสิ่งสำคัญคือต้องมีความขยันมุ่งมั่นและลงมือทำอยากจริงจัง ดังคำกล่าวที่ว่า “ความพยายามอาจไม่ได้นำมาซึ่งความสำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จต้องอาศัยความพยายาม” ดังนั้นสำหรับน้องที่มีความฝัน ก็จงใช้สองมือของเราเอง ทำความฝันให้สำเร็จนะครับ ​​