Thursday, April 25, 2024
More
  Homeท่องปทุมวันย้อนเวลาหาอดีต คำสั่งตัวพิมพ์ดีด ตั้ง“ตำรวจท่องเที่ยว”ครั้งแรกเมื่อ48ปีที่แล้ว

  ย้อนเวลาหาอดีต คำสั่งตัวพิมพ์ดีด ตั้ง“ตำรวจท่องเที่ยว”ครั้งแรกเมื่อ48ปีที่แล้ว

  กว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวถึงทุกวันนี้ จุดเริ่มต้นที่เป็นก้าวแรกมาจากกองกำกับการ 8 กองปราบปราม สมัยมีที่ตั้งอยู่สามยอด ถนนวรจักร

  แต่ก่อนที่จะเป็นกองกำกับการ 8 กองปราบปราม ยกระดับเป็นกองบังคับการและกองบัญชาการในเวลาต่อมา

  จุดเริ่มต้นอยู่ที่คำสั่งกองปราบปรามฉบับนี้ ฉบับที่ยังพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ดีด ระบุว่า

  คำสั่งกองปราบปราม ที่ 20/2519 เรื่องตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับการ พิจารณาจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ของกองปราบปราม

  ตามมติที่ประชุมกรมตำรวจเมื่อ20 มกราคม2519ให้กองปราบปรามพิจารณาดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนั้น

  เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและได้ผลตามวัตถุประสงค์ทางราชการ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ทำงานขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

  1. พ.ต.อ.สงวน คล่องใจ           เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่

  2. พ.ต.ท.ไกรสิงห์ พิมลศรี        เป็นรองหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่

  3. พ.ต.ท. สล้าง บุนนาค           เป็นรองหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่

  4. ร.ต.อ. ประพันธ์ สมแก้ว         เป็นเจ้าหน้าที่

  5. ร.ต.อ. ณรงค์วิช ไทยทอง        เป็นเจ้าหน้าที่

  6. ร.ต.อ. ชาตรี เรือนทิพย์        เป็นเจ้าหน้าที่

  7.ร.ต.อ. อรรณพ กอวัฒนา       เป็นเจ้าหน้าที่

  8 ร.ต.อ. วิรัชต์ ราชณรงค์         เป็นเจ้าหน้าที่

  9.ร.ต.อ. สันติสุข เสนะวงศ์       เป็นเจ้าหน้าที่

  10.ร.ต.อ.บุญฤทธิ์ รัตนพร        เป็นเจ้าหน้าที่และเลขานุการ

  ให้เจ้าหน้าที่ยังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาดำเนินการวางมาตรการในการ จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว พิจารณาสรรหาตัวบุคคลผู้ปฏิบัติการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง และให้ดำเนินการตามคำสั่งนี้โดยรีบด่วน

  โดยให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดสั่งให้ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานจนกว่าการกิจตามหน้าที่จะเสร็จสิ้น หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง วันที่12 กุมภาพันธ์ 2519

  (ลงชื่อ) พลตำรวจตรี สุวิทย์ โสตถิทัต ผู้บังคับการกองปราบปราม

  ครับเอกสารสำคัญของตำรวจท่องเที่ยว จากก้าวแรกเมื่อปี19 กำเนิดขึ้นจากตำรวจตามรายชื่อในเอกสารหายากฉบับนี้ครับ

  เฮียเก๋3/3/67

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments