Wednesday, July 24, 2024
More
  HomeConner Relaxed“ไตรรงค์ Market”เพื่อ“ครอบครัวพิสูจน์หลักฐานตำรวจ”

  “ไตรรงค์ Market”เพื่อ“ครอบครัวพิสูจน์หลักฐานตำรวจ”

   

  ตามนโยบายด้านเสริมสร้างสวัสดิการของ พลตำรวจโท ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการ
  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่มุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ 1.เสริมรายได้ 2.สานความสัมพันธ์ และ 3.สร้างความสุขแก่บุคลากรในองค์กร จึงได้จัดตั้งกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นเป็นการเฉพาะ

  โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันอย่างแพร่หลาย เสริมสร้างรายได้นอกเหนือรายได้หลักจากเงินเดือน ยกระดับความสุขและสวัสดิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ

  1.ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจซึ่งปัจจุบันมีประมาณ3,000 นาย

  2.ครอบครัวข้าราชการตำรวจ และ 3.คือกลุ่มสุดท้ายซึ่งสำคัญยิ่งต่อองค์กรและมักจะถูกละเลยลืมเลือนตามกาลเวลา คือ กลุ่มของข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐานที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งท่านเหล่านี้ล้วนแต่ร่วมก่อสร้างวางรากฐาน “ครอบครัวพิสูจน์หลักฐาน”จนมั่นคงถึงปัจจุบัน

  จึงได้จัดให้มีสื่อสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุ๊คชนิดกลุ่มปิด  จะมีข้าราชการตำรวจในปัจจุบันของทุกหน่วยในสังกัดร่วมกันเป็นผู้ดูแลระบบ โดยเชิญชวน กลั่นกรองสมาชิกและวางกฎระเบียบชุมชน เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มั่นใจว่าการซื้อขายมีความปลอดภัย ปราศจากการซื้อขายสิ่งผิดกฎหมายตลอดจนปราศจากการโกง และไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

  Forensic marketplace ตลาดนัดออนไลน์สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ หรือที่เรียกในชื่อเล่นว่า “ไตรรงค์ Market” จะเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร แทนความห่วงใย ความใส่ใจ เพื่อสร้างสวัสดิการอย่างยั่งยืน

  “เราจะห่วงใย เราจะใส่ใจ และร่วมเสริมสร้างสวัสดิการร่วมกัน”

  เพราะพวกเราคือ “ครอบครัวพิสูจน์หลักตำรวจ” ตลอดไป

  พลตำรวจโท ไตรรงค์ ผิวพรรณ
  ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments