รักบี้ตร.ไทย คว้าทองเพิ่มอีกเหรียญ

วันนี้ 16 ส. ค.62 ในการแข่งขันกีฬาตำรวจโลกครั้งที่18 ที่เมืองเฉินตู ประเทศจีน

ทัพนักกีฬารักบี้ฟุตบอล ตำรวจไทย ชิงชนะเลิศ รักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปกับตำรวจจีน

ผลปรากฎว่า ตำรวจไทยชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ด้วยคะเเนน 45:5 คะเเนน
ได้รับเหรียญทอง

สำหรับรายชื่อผู้เล่น

1. พ.ต.อ. พงศ์จักร จักษุรักษ์
เล่นตำแหน่ง เซนเตอร์

2. พ.ต.อ. ประเดิม จิตรวัฒนาภิรมย์
เล่นตำแหน่ง ปีก

3. พ.ต.อ. จิรกฤต จารุณภัทร์
เล่นตำแหน่ง ปีก

4. พ.ต.อ. สินชัย คล่องเเคล่ว
เล่นตำแหน่งสกรัมฮาร์ฟ

5. พ.ต.ท.ธเนศ ศรีจำปา
เล่นตำแหน่ง เซนเตอร์

6. ร.ต.อ.ณรงค์เดช บุตรน้ำเพชร
เล่นตำแหน่ง สกรัมฮาร์ฟ

7. ร.ต.อ.ภาวัช จารุณภัทร์
เล่นตำแหน่งฟลายฮาร์ฟ

8. ร. ต. อ. สันติ มีถาวร
เล่นตำแหน่ง เซนเตอร์

9. ร.ต.อ.ศราวุธ เที่ยงตรง
เล่นตำแหน่ง กองหน้า

10. ร.ต.อ. เกษมสันต์ เชื้อทอง
เล่นตำแหน่ง กองหน้า

11. ร.ต.อ.นพดล แสงวรรณ
เล่นตำแหน่ง กองหน้า


12. ร.ต.ท.กฤตกร รอดทุกข์

เล่นตำแหน่ง กองหน้า