Tuesday, May 28, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไปบางจากร่วมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและม.บูรพา เปิดอบรมเยาวชน ZOO DAY CAMP

  บางจากร่วมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและม.บูรพา เปิดอบรมเยาวชน ZOO DAY CAMP

  บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา สร้างความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมเปิดอบรมเยาวชน โครงการ ZOO DAY CAMP บอกรักษ์สัตว์ป่า อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

  วันพุธที่ 24 เมษายน 2567เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับ นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจโรงกลั่น ฯ   ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร

  ร่วมเปิดการอบรมเยาวชนโครงการ ZOO DAY CAMP บอกรักษ์สัตว์ป่า อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ซึ่งมีเยาวชน นักเรียน ในจ.ชลบุรี   40 คน และวิทยากรพี่เลี้ยง 15 คน จาก 11 โรงเรียน โดย บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสวนสัตว์ 200,000 บาท

  นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ได้กล่าวว่า โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่เราดำเนินร่วมกันมาอย่างยาวนานกว่า 23 ปี ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ในพื้นที่จัดแสดงต่าง ๆ อาทิ กรงนกใหญ่, Forest of Asia, Cats complex เพื่อให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชม และเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์, สนับสนุนโครงการสวนสัตว์สัญจร โดยการนำองค์ความรู้จากสวนสัตว์ไปให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้กันถึงที่โรงเรียน

  โครงการอบรม Zoo Day Camp ในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการความร่วมมือที่สำคัญอย่างยิ่งระหว่างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น ให้เยาวชนของเราได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่า และสัตว์ทะเล อย่างรอบด้าน สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า ให้ทุกคนช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

  นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ ZOO DAY CAMP บอกรักษ์สัตว์ป่า อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับเป็นการดำเนินการครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

  มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนต่ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนช่วยกันรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จากการได้เข้ามาเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อันเป็นรากฐาน ของการพัฒนาเยาวชนในสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน

  ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงานหลัก คือ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ร่วมมือกันดำเนินงานมุ่งเน้นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เป็นประโยชน์ต่อสังคมมายาวนานกว่า 23 ปี เกิดการดูแลและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่และช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่กับพวกเราตลอดไป

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments