Saturday, May 25, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดพื้นที่ ภ.7 - 9(ครั้งที่ 9)

  ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดพื้นที่ ภ.7 – 9(ครั้งที่ 9)


  วันที่ 6
   กันยายน พ.ศ.2566  ศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ภายใต้การอำนวยการโดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. /รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร.และพล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร./ รองผอ.ศอ.ปส.ตร.พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส.,พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 ,พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9

  พล.ต..สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 7-9 ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ สั่งการให้ ตำรวจภูธรภาค ๗ ๙ และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อจับกุมและยึดทรัพย์เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในทุกระดับ

  เริ่มต้นจากชุดสืบสวนของทุกสถานีตำรวจต้องดำเนินการสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชน ชุดสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดรับผิดชอบเครือข่ายผู้ค้ารายกลางที่มีความเชื่อมโยงในพื้นที่จังหวัด และชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดรับผิดชอบเครือข่ายผู้ค้ารายใหญ่ ที่มีความเชื่อมโยงกันในพื้นที่ระดับภาคหรือระดับประเทศ และให้ทุกหน่วยกำหนดเป้าหมายการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและยึดทรัพย์เครือข่ายผู้ค้าทุกระดับต่อเนื่องทุกเดือน

  ที่ผ่านมาได้กำหนดให้มีปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดมาตั้งแต่
  เดือนมีนาคม 2566 อย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้เป็นปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น ครั้งที่ 9 ในห้วงระหว่างวันที่ 16 ส.ค.66 ถึงวันที่ 6 ก.ย.66 พื้นที่ 22 จังหวัด 355 สถานีตำรวจ โดยมีเป้าหมายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด จำนวน๘๓๕ เครือข่าย และเป้าหมายปิดล้อมตรวจค้นทั้งสิ้น จำนวน 1’535 เป้าหมาย และมีผลการปฏิบัติดังนี้

  1. ผลการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่ ภ.7

  เป้าหมายการปิดล้อมตรวจค้น 324 เครือข่าย 372 เป้าหมาย จับกุมผู้ต้องหา 671 คดี ผู้ต้องหา 672 ราย (หมายจับ 23 ราย) ของกลางเป็น ยาบ้า 99,925 เม็ด ไอซ์ 730.98 กรัม เฮโรอีน 127.84 กรัม เคตามีน 70.76 กรัม อาวุธปืน 31 กระบอก ตรวจยึดทรัพย์ สินของกลาง 585,860 บาท และทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง 137,741 บาท รวม 723,601 บาท

  2. ผลการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่ ภ.8

  เป้าหมายการปิดล้อมตรวจค้น 216 เครือข่าย 531 เป้าหมาย จับกุมผู้ต้องหา 1,006 คดี ผู้ต้องหา 1,025 ราย (หมายจับ 50 ราย) ของกลางยาบ้า 67,428 เม็ด ไอซ์ 516.08 กรัม เฮโรอีน 0.7 กรัม  อาวุธปืน 49กระบอก ตรวจยึดทรัพย์สินของกลาง 2,690,185 บาท และทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องจำนวน 154,672,118 บาท รวม 157,362,303 บาท

  3. ผลการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่ ภ.9

  เป้าหมายการปิดล้อมตรวจค้น 295 เครือข่าย 632 เป้าหมาย จับกุมผู้ต้องหา 602 คดี ผู้ต้องหา 617 ราย (หมายจับ 29 ราย) ของกลางยาบ้า 1,685,583 เม็ด, ไอซ์ 26.72 กรัม เฮโรอีน 6,302.03 กรัม เคตามีน 16.30 กรัม, อาวุธปืน 25 กระบอก ตรวจยึดทรัพย์สินของกลาง 6,963,570 บาท และทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง 30,337,041 บาท รวม 37,300,611 บาท  สรุปผลการปิดล้อมตรวจค้น
  ทำลายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ ภ.7 9 รวมผลการปฏิบัติทั้งสิ้น 835 เครือข่าย ปิดล้อมตรวจค้น 1,535 เป้าหมาย จับกุมผู้ต้องหา 2,279คดี ผู้ต้องหา 2,314 ราย (หมายจับ 102 ราย) ของกลางยาบ้า 1,852,936 เม็ด, ไอซ์ 1,273.78กรัม เฮโรอีน 6,447.73 กรัม   เคตามีน 87.06 กรัม, อาวุธปืน 105กระบอก ตรวจยึดทรัพย์สินของกลาง 10,239,615 บาท และทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง 185,146,900 บาท รวม 105,386,515 บาท

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments