พิธีส่งหมู่ฝึกนักเรียนนายเรือ ในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ

 

วันที่22ก.พ.66 ณ ท่าเรือเสือซ่อนเล็บโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

พลเรือตรีรังสรรค์ แตงฉิม รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือ หน้าหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายเรือ ครูอาจารย์ ข้าราชการโรงเรียนนายเรือ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ทำพิธีส่งหมู่ฝึกนักเรียนนายเรือ ในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ

สำหรับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงบางปะกง และเรือหลวงปัตตานี ทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2565

มีพลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ  ทำการฝึกภาคทะเลระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 – 19 มีนาคม 2565 รวม 26 วัน ระยะทาง 3,175 ไมล์ทะเล

โดยเยือนเมืองท่าที่สำคัญได้แก่ พอร์ตกลัง ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และชางงี ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

ในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศได้มุ่งเน้นให้นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 – 4
ได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพทหารเรือ เพิ่มประสบการณ์การเดินทางไกล การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศที่หมู่เรือฝึกแวะเยี่ยม รวมทั้งทำความคุ้นเคยกับเมืองที่ชายฝั่งและน่านน้ำต่างประเทศ