Wednesday, May 29, 2024
More
  Homeปร์วีร์ บันทึกท่องเที่ยวสระแก้ว-เปิดทะเลตาพระยารับนักท่องเที่ยวชาวไทย-กัมพูชา เล่นน้ำสงกรานต์

  สระแก้ว-เปิดทะเลตาพระยารับนักท่องเที่ยวชาวไทย-กัมพูชา เล่นน้ำสงกรานต์

  ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านเนินสมบูรณ์ หมู่่ 2 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอตาพระยา เป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซอย 4 บ้านเนินสมบูรณ์

  มี พ.อ.นิวัฒน์ หาญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา พ.อ.ไชยรัตน์ เปาอินทร์ รอง ผบ.ฉก.ร.111 นายณัฐรินทร์ วงศ์ภิรพัทร์ หัวหน้าท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว พร้อมผู้บังคับหน่วยทหารพัฒนาภูมิภาคทหารที่ 5 ประเทศกัมพูชา ห้วหน้าส่วนราชการ ทหาร ตชด.12 ทหารพรานและประชาชนในพื้นร่วมออกร้านอาหาร 42 ร้านค้า

  พ.อ.นิวัฒน์ กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวซอย 4 บ้านเนินสมบูรณ์ ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสระน้ำที่ใช้รองรับ การอพยพของชาวกัมพูชาในสมัยของสงครามเขมรแดง ต่อมาหลังสงครามสงบลงแหล่งน้ำแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่กักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งของชาวบ้านเนินสมบูรณ์

  สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แห่งใหม่ในตำบลตาพระยาแห่งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันอนุรักษ์ แหล่งน้ำธรรมชาติ พัฒนาพื้นที่ให้สวยงาม มีที่ท่องเที่ยวพักผ่อน เล่นน้ำคลายร้อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อต้อนรับชาวกัมพูชาที่มาท่องเที่ยวอีกด้วย เพาระพื้นที่ดังกล่าวติดกับชายแดน

  ด้าน นายสุนทร กล่าวว่า ทางอำเภอเล็งเห็นความสำคัญแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นแลนด์มาร์คแหล่งใหม่ของอำเภอตาพระยาอีกด้วย

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments