Saturday, May 25, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน"อดีตนายพลสีกากี"ตบเท้าสมัครชิงเก้าอี้ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ

  "อดีตนายพลสีกากี"ตบเท้าสมัครชิงเก้าอี้ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ

  “อดีตนายพลสีกากี”ตบเท้าสมัครชิงเก้าอี้ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม”พรบ.ตำรวจ ปี 2565” กำหนด สุดคึกคัก

  วันนี้(5 ธ.ค.)ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 15 พ.ย.2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 22 (4) (ก) แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 โดยเปิดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 21 พ.ย.- 5 ธ.ค.2565 นั้น ปรากฏว่าล่าสุดมีผู้ยื่นใบสมัครแล้ว 22 ราย มีรายชื่อ ดังนี้

  1.พล.ต.ท.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว 2.พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล 3.พล.ต.อ.ศรายุทธ พูลธัญญะ 4.พล.ต.ท.นพดล เผือกโสภณ 5.พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ  6.พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน 7.พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ 8.พล.ต.อ.วินัย ทองสอง 9.พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร 10.พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น 11.พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร

  12.พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร 13.พล.ต.ท.พิศาล มุขแจ้ง 14.พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา 15.พล.ต.ท.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ 16.พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ 17.พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิศักดิ์ 18.พล.ต.อ.วีระพงษ์ ทองวีระประเสริฐ 19.พล.ต.อ.ชัยพร พานิชอัตรา 20.พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม 21.พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 22.พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล

  หลังจากนี้ พล.ต.ท.อนุชา รมยนันท์ ผบช.ก.ตร. ในฐานะเลขานุการ ก.ตร. จะรวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยให้มีอำนาจเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอันจำเป็นจากผู้สมัครหรือตรวจสอบไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  เมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวเสร็จแล้ว  จะจัดทำบัญชีรายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเลือกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดให้มีการเลือกและประกาศผลการเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

  สำหรับก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิประเภท (ก) ตามกฎหมายมีได้ 3 คน  ผู้สมัครต้องเคยเป็นข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการ(ผบช.) ขึ้นไป และพ้นจากความเป็นข้าราชการตำรวจเกิน 1 ปี และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2565 มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว  จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 15 มีนาคม 2566  ให้เข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผกก.หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments