Saturday, June 22, 2024
More
  HomeStories About Meคนดีเป็นสุข คนร้ายนอนทุกข์

  คนดีเป็นสุข คนร้ายนอนทุกข์

  พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผกก.สภ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 

  มีความรู้ความสามารถ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 เข้ารับครุฑทองคำและประกาศเกียรติคุณจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นเครื่องหมายการันตีผลงาน 

  ยึดหลักการทำงาน  “เราจะพยายามทำให้คนดีอยู่เย็นเป็นสุข คนร้ายอยู่ร้อนนอนทุกข์”

  ร่วมกับพ.ต.ท.อภิรักษ์ ผ่องวิไล รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ยุทธศรี รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.ปรีชา เหล่าการ รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.รัฐพงศ์ ทองชื่นตระกูล รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.สมพจน์ นามวิเศษ สวป. พ.ต.ต.วุฒินนท์ พุทธสิงห์ สว.อก. และข้าราชการตำรวจสภ.ห้วยเม็ก ทำงานดูแลรับใช้ประชาชน

  ทุกเช้าเรียกรวมแถวตำรวจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวอุดมคติตำรวจ และกล่าวคำปฏิญาณ ชี้แจงข้อราชการ เน้นย้ำให้รักษาระเบียบวินัยให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่การระงับเหตุหรือช่วยเหลือประชาชน

  สิบเวรยาม ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ตรวจห้องควบคุม สายตรวจให้ยึดหลักยุทธวิธีคู่สายตรวจโดยเฉพาะการตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ การใช้อาวุธหรือกำลังระงับเหตุให้กระทำตามสมควรแก่เหตุ ตรวจตู้แดงและจุดเสี่ยงให้ครบทุกจุด ส่วนฝ่ายสืบสวนหาข่าวจับกุมคนร้าย บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งผลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางวิทยุและไลน์

   ประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสายงานประจำเดือน โดยมีนายปรีชา อรรคฮาดศรี ประธาน กต.ตร.สภ.ห้วยเม็ก พร้อมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ห้วยเม็ก ร่วมประชุมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จ.กาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับการบริการประชาชน

  เน้นย้ำการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด การอำนวยความยุติธรรม  การจัดการจราจร ภารกิจถวายความปลอดภัย การบริหารและพัฒนาบุคลากร การทำงานชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงการติดตามผล และแนวทางการปฏิบัติงานแต่ละสายงาน

  พร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ประกาศชมเชยตำรวจดีเด่นแต่ละสายงานในรอบเดือน กำชับการแต่งกาย ทรงผม นำคลิปการปฏิบัติงานของตำรวจในเชิงลบเผยแพร่ให้ชมเพื่อเป็นข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ การลงโปรแกรม PDC ,police I leart I ,Crime on Moblie ในโทรศัพท์มือถือ   

  นำกำลังกวาดล้างป้องกันยาเสพติด ตามนโยบาย นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯจ.กาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยะพันธ์ รอง ผวจ.กาฬสินธ์ุ ประชุมร่วมกับนายสุเทพ ไชยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ทหาร ติดตามการดำเนินการตามยุทธการ “ฟ้าแดดสงยาง” เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

  จากนั้นร่วมกับรพ.ห้วยเม็กตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ทั้ง 84 หมู่บ้านในเขตอำเภอห้วยเม็ก ร่วมทั้งตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะตำรวจทุกนายผลการตรวจไม่พบสารเสพติด รวมทั้งรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

  จัดโครงการครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E) สภ.ห้วยเม็ก มอบเกียรติบัตรนักเรียนแดร์ที่ผ่านหลักสูตรที่โรงเรียนกิตติรวี ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่โรงเรียนหนองแกเตาไห และโรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

  ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่เทศบาลตำบลห้วยเม็ก โรงเรียนชุลีพร อบต.คำใหญ่ และ อบต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก การแสดงฝึกประกอบอาวุธโชว์ ร่วมทั้งพบปะเยาวชนที่อบต.คำใหญ่ ขยายเครือข่ายชมรมทูบีวันเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน

  ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่ได้แก่ อบต.คำใหญ่ เทศบาลตำบล (ทต.)ห้วยเม็ก อบต.บึงนาเรียง อบต.กุดโดน และทต.ท่าลาดดงยาง โครงการโรงพักรักโรงเรียน

  ให้ตำรวจชุมชุมชนมวลชนสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้เรื่องปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด การจราจรแก่นักเรียนหน้าเสาธงที่โรงเรียนคำเหมือดแก้ว โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล ร่วมทั้งตรวจหาสารเสพติดนักเรียน และโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1
         

  ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอห้วยเม็ก  รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด ตรวจตู้แดง การจัดตั้งกลุ่มไลน์แจ้งข่าวอาชญากรรมร่วมกับตำรวจเพื่อประสานความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารต่างๆ ออกประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่น police i lert u ให้แก่ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ ปั้มน้ำมัน และประชาชนในพื้นที่ในการแจ้งเหตุผ่านมือถือ 

  นำบุคคลกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านที่มีเหตุลักทรัพย์ ถ้าเจอตัวให้นำมาทำประวัติไว้เพื่อเป็นข้อมูล  ออกตรวจป้องกันคนร้ายลักตัดต้นพะยูงในพื้นที่ ตั้งด่านเปรียบเทียบปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจร และตรวจค้นยาเสพติดป้องกันอาชญากรรม บริเวณลานแยกบ้านชัยศรี ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก บริเวณลานอ้อยมิตรกาฬสินธุ์ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก  ออกตรวจตู้แดง จุดตรวจและจุดเสี่ยงในเขตพื้นที่

   
  ออกหน่วยโรงพักเคลื่อนที่บริการประชาชน ร่วมกับโครงการอำเภอห้วยเม็กยิ้มเคลื่อนที่ แจกแผ่นพับ และคู่มือประชาชน ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุข พร้อมทั้งเทิดทูนแสดงความจักรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  จัดกิจกรรม ประชาชน จิตอาสา เฉพาะกิจ ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมใจถวายพ่อหลวง บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

  จัดโครงการตำรวจ ลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ”พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกข้าวปลอดสารพิษ” ณ แปลงสาธิตนานายสงกา วงค์ละคร บ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ 3 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ

  จัดตรวจประเมินผลหมู่บ้านมวลชนสัมพันธ์ดีเด่น ของสภ.ห้วยเม็ก ปี 2560 ที่บ้านพานสุวรรณ หมู่ 2 ต.ห้วยเม็ก  เปิดโครงการ ฝึกทบทวนลูกเสือชาวบ้าน อ.ห้วยเม็ก  มีลูกเสือชาวบ้าน  200 คน เข้าอบรม 

  นำสิ่งของ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่  ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติเหตุหมู่ร่วมกับโรงพยาบาลห้วยเม็ก เทศบาล อบต. และฝ่ายปกครอง ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน 

  แจกแผ่นประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จัดรายการ “ตำรวจพบประชาชน” ประสัมพันธ์ข่าวสารและการปฏิบัติงานผ่านสถานีวิทยุพระธาตุพนมจำลอง คลื่นความถี่ FM. 99.00 Mhz  และจัดกิจกรรมตามโครงการ Big Cleaning Day ประจำเดือน
                 

  จัดโครงการอาหารกลางวัน  “เราฝึกเพื่อรับใช้ประชาชนไม่ใช่นายประชาชน” ฝึกยุทธวิธีตำรวจ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และฝึกทบทวนชุดควบคุมฝูงชน ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มอบเกียรติบัตรตำรวจดี มีคุณธรรม พร้อมเครื่องหมายให้กับตำรวจ 11 นาย มอบหมวกสายตรวจติดกล้อง 2 ใบ ที่รับจากกองบังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและสายตรวจไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรกาฬสินธุ์ให้กับบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

  เสือออนไลน์ 12/6/61

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments