Tuesday, June 18, 2024
More
  HomeConner Relaxedจิตอาสา ตชด.425 ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ

  จิตอาสา ตชด.425 ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ

  ทำดีด้วยใจ!!ต.ช.ด.425 ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ

  เมื่อวันที่ 27 พ.ย.65 ที่ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
  พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ. กองร้อย ตชด.425 ร่วมกับนายธงชัย หันช่อ นายก อบต.บางม่วง นายชลิต โฮ่สกุล ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.บางม่วง นางศริยา จาราสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บางม่วง ข้าราชการตำรวจจิตอาสาที่ 425 จำนวน 22 นาย เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา

  ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์เเละทำความสะอาด ณ ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ โดยการเก็บกวาดขยะ ฉีดน้ำทำความสะอาดถนน และตัดหญ้าบริเวณศูนย์ดังกล่าว จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

  ทั้งนี้กองร้อย ต.ช.ด.425 ตำรวจจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ จะได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของชุมชนต่อไป

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments