“บิ๊กชัด”ใช้ “10แหลก” ทดสอบแกร่ง คฝ.สืบสวนภาค8

วันที่30..66 ที่บก.สส..8 .ภูเก็ต พล...นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวนผบก.สส..8 จัดให้มีการทดสอบร่างกายของ ชุด กองร้อยควบคุมฝูงชน บก.สส..8 จำนวน 165 นาย

ทั้งหมดเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจที่จบการศึกษาหลักสูตร นสต.รุ่นที่14 จากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8 โดยเลือกมาดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ควบคุมฝูงชนกก.ปพ.บก.สส..8

เพื่อเป็นการเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมในการออกปฏิบัติภารกิจตามผู้บังคับบัญชาสั่งการ...จิตปะพัทธ์ เอกโพธิ์ ผกก.ปพ.บก.สส..8 จัดให้มีการทดสอบร่างกาย  ตามแบบของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (10 แหลก )โดยพล... นภันต์วุฒิ ลงไปดูการทดสอบร่างกายด้วยตัวเอง ทุกนายมีผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์

สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 10 สถานีมีดังนี้

1.วิ่งเฉียงทางข้างไปนับ 1 กลับนับ 2

2.ดึงข้อ

3.กระโดดไปข้างหน้ากลับตัวกลางอากาศไม่นับ

4.ดันพื้น

5.กระโดดข้าม/ลอดใต้ไปนับ 1 กลับนับ 2

5.ลุกนั่ง

7.วิ่งเลขแปดไปนับ 1 กลับนับ 2

8.กล้ามไหล่ 5 ปอนด์ไปนับ 1 กลับนับ 2

9.กระโดดไปทางข้างไปนับ 1 กลับนับ 2

10ดึง นน. 10 ปอนด์ม้วนขึ้นสุดปล่อยลงสุดนับ 1