Wednesday, May 29, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“ผบ.เด่น”พร้อมภริยาตรวจเยี่ยมอำนาจเจริญ กำชับตำรวจต้องเป็นมืออาชีพ

  “ผบ.เด่น”พร้อมภริยาตรวจเยี่ยมอำนาจเจริญ กำชับตำรวจต้องเป็นมืออาชีพ

  ผบ.ตร.พร้อมนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ลงตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของบำรุงขวัญตำรวจอำนาจเจริญ กำชับตำรวจต้องเป็นมืออาชีพ หมั่นตรวจเยี่ยมชาวบ้าน ยกระดับบริการประชาชน แก้ไขปัญหายาเสพติด คดีออนไลน์ สร้างวัคซีนไซเบอร์ ชื่นชมความสำเร็จชมชุมยั่งยืนบ้านนาป่าแซง

  วันที่ 20 ก.ค.66 ณ ภ.จว.อำนาจเจริญพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.  เดินทางมาตรวจเยี่ยม ประชุมรับฟังการปฏิบัติหน้าที่ มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการตำรวจสังกัด ภ.จว.อำนาจเจริญ

  มี คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ , พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 , พล.ต.ท.นพดล ศรสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. , พล.ต.ท.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. , พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.,

  พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3 , พล.ต.ต.ระพีพงศ์ สุขไพบูลย์ รอง ผบช.ภ.3 , พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.อำนาจเจริญ , พฐ.จว.อำนาจเจริญ , ตชด.22 , ตม.จว.อำนาจเจริญ , ทล.จว.อำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับ

  ก่อนการประชุม ผบ.ตร.พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ  มอบทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการตำรวจสังกัด ภ.จว.อำนาจเจริญ   275,000 บาท พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ตำรวจด้วย

  หลังจากนั้นได้มีการประชุมติดตามนโยบายสำคัญของ ตร. โดย พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ ได้นำเสนอสถานภาพกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยาพหานะ ผลงานดำเนินการการยกระดับการให้บริการสถานีตำรวจ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร

  รายงานผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามโครงการชุมชนยั่งยืนฯ ดำเนินการเอ็กซเรย์พื้นที่ ประชากร 3,097 ราย พบผู้เสพและสมัครใจเข้ารับการบำบัด 169 ราย มีการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นผู้ดูแลการบำบัด (CBTx) พร้อมทั้งการฝึกอาชีพ

  โดย ชุมชนยั่งยืนฯ บ้านนาป่าแซง ของ สภ.ปทุมราชวงศา มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนชุมชนยั่งยืนฯ มีประชากร 898 ราย สามารถเอ็กซเรย์ค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดได้ 24 ราย ผ่านกระบวนการบำบัดทางการแพทย์ ฝึกวิชาชีพ ความเข้มแข็งของ 4 เสาหลัก ทั้ง อำเภอ ตำรวจ สาธารณสุข และชุมชน ทำให้การบำบัดผู้เสพทุกรายประสบความสำเร็จ

  นอกจากนี้มาตรการปราบปรามยังสามารถจับกุมผู้ค้าหลายราย บางรายถูกกดดันหลบหนีออกนอกพื้นที่ ทำให้สามารถส่งต่อความยั่งยืนให้ชุมชนได้ จนทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า ให้ขยายโครงการไปทุกหมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งตำบล

  ส่วนผลการขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จว.อำนาจเจริญ มีสถิติการถูกหลอกลวงแจ้งความ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 จำนวน 281 เคสไอดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการหลอกซื้อขายออนไลน์ และ แอพพิเคชั่นเงินกู้ มีการสร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์วัคซีนตามโครงการ “ร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง” ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการทำข้อสอบไซเบอร์วัคซีน 40 ข้อ ประชาชน และตำรวจในพื้นที่ มีการประชาสัมพันธ์ ดำเนินการต่อเนื่อง

  จากมาตรการการอบรม ประชาสัมพันธ์ไซเบอร์วัคซีนอย่างเข้มข้น ทำให้สถิติคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ ยังมีการอบรมให้ความรู้ข้าราชการตำรวจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 การจัดสรรอุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูล การวางแผนก่อสร้างอาคารที่ทำการของ ภ.จว.อำนาจเจริญแห่งใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในปีหน้า

  พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ กล่าวว่า “ได้สั่งการเน้นย้ำนโยบาย การขับเคลื่อนยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ ตำรวจต้องเป็นมืออาชีพให้ได้ หมั่นฝึกทบทวนการปฏิบัติทางยุทธวิธีให้พร้อมอยู่เสมอ ให้ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจ หมั่นลงตรวจเยี่ยมประชาชน เพื่อพบ สอบถามปัญหา ให้ได้ข้อมูล นำมาแก้ไขความเดือดร้อนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

  ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัจจัยหลักของความเดือดร้อนของประชาชน เน้นการแก้ปัญหาที่ต้นตอคือ ผู้เสพ มีการเอ็กซเรย์ลงพื้นที่ ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง จนนำไปสู่การจับกุมผู้ค้ารายย่อย กดดันจนไม่มีผู้ค้าในพื้นที่ จะทำให้ผู้เสพ ไม่กลับมาเสพอีก โดยร่วมมือกับชุมชน เกิดความยั่งยืน

  สำหรับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างปัญหาให้ชาวบ้านในปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคต ต้องสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างวัคซีนไซเบอร์ ขยายการอบรมครูไซเบอร์ให้ครอบคลุม แล้วออกให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกกลุ่มอาชีพ ให้ประชาชนทำข้อสอบวัคซีนให้ได้มากที่สุด มีการติดตามรูปแบบกลโกงต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ แล้วนำมาให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุด รวมทั้งมีการจับกุมบัญชีม้า ซิมม้า อย่างต่อเนื่อง

  วันนี้ ดีใจที่มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.อำนาจเจริญ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดครั้งแรก ขอชื่นชมและขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนาย ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่ ขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆของ ตร. ได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชน”

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments